DIGITAL TRADERS MATCHING™

  PENGENALAN

  DTM™ Sistem Padanan Perniagaan Digital adalah Platform Pemadanan Terkini yang Memberi dan Membantu Ahli bagi Memadankan dan Mengesyorkan Peniaga yang Sesuai untuk Perniagaan dan Aktiviti Ekonomi lain yang Menggalakkan Kerjasama dan Faedah Komersial Bersama dengan Memanfaatkan Teknologi Digital Terkini. Dengan DTM™, Organisasi dan Persatuan dapat menyediakan persekitaran pelanggan yang lebih kondusif dan progresif. Ini seterusnya akan memberikan impak positif secara langsung mengenai bagaimana mereka melakukan perniagaan dengan Pelanggan mereka dan manfaat segera yang jelas untuk Meningkatkan Hasil dan Jumlah Jualan mereka.

  CIRI-CIRI UTAMA

 • PLATFORM PENDIGITALAN
 • Penyelesaian Padanan Digital yang Berkesan membolehkan Ahli Menjalankan Khidmat Padanan Perniagaan dalam Platform Digital Terkini yang berkesan dan mempunyai kesan yang berkekalan terhadap bagaimana mereka melihat Peluang Perniagaan dan Prospek Perkembangan mereka.

 • PENGURUSAN PENIAGA
 • Membenarkan Organisasi dan Persatuan untuk Memanfaatkan Keupayaan Pengurusan Peniaga Digital Terkini, termasuk Penyelenggaraan Maklumat Peniaga yang terjamin, Persatuan Peniaga, Pendedahan Peniaga dan lain-lain.

 • ENJIN PADANAN PENIAGA
 • Enjin Padanan Peniaga yang Interaktif Komprehensif kepada Ahli untuk mencapai Peniaga dengan Peluang Peniagaan dan Perkembangan Prospek yang terbaik, berdasarkan Keperluan dan Potensi Perniagaan mereka.

 • PENGURUSAN PORTFOLIO PERNIAGAAN PEDAGANG
 • Prestasi dan Penyelesaian yang Dijamin untuk Mengurus dan Mengekalkan Portfolio Perniagaan Pedagang dan Unjuran, Aktiviti dan Sejarah Perniagaan yang berkaitan.

 • KESELAMATAN INTEGRASI
 • Platform Integrasi yang Terjamin untuk Akses yang Dibenarkan dan Sulit untuk Maklumat Sensitif.

download